Jednoduchý návod k používání MGRS Souřadnic

Pokud bychom stáli na bodě znázorněném na mapě níže, GPS nastavená na MGRS bude hlásit polohu:

Podívejme se, odkud z mapy jednotlivá čísla pochází a co znamenají:

    

Mapa obsahuje grid linky na každých 1000 metrech. Svislé grid linky určují polohu Východ-Západ a vodorovné linky určují polohu Sever-Jih.

Všimněte si popisků svislých grid linek na spodním okraji mapy:

Označení  znamená 706 000 metrů Východní délky." Označení  je zkratka pro   a znamená 707 000m Východní délky. Tyto dvě grid linky jsou tedy od sebe vzdálené 1000m. Vodorovné linky jsou značené podobným způsobem.

10S je označení gridové zóny, ve které se nacházíte. Toto označení je nezbytné, aby se od sebe rozlišily jednotlivé zóny po celé zeměkouli. (Téměř celá ČR se nachází v zóně 33U viz obr. níže)

GJ je ID kód příslušného 10km2 čtverce v dané zóně.

Číslo 06832 reprezentuje hodnotu polohy Východ-Západ, v daném 100,000 m2 čtverci, v metrech. Říká se tomu „Východní délka“. První dvě čísla značí číslo čtverce a zbylé tří značí vzdálenost v metrech od západní gridové čáry toho čtverce.

Číslo 44683 reprezentuje hodnotu polohy Sever-Jih, v daném 100,000 m2 čtverci, v metrech. Říká se tomu „Severní šířka“. Opět první dvě čísla značí číslo čtverce a zbylé tří značí vzdálenost v metrech od jižní gridové čáry toho čtverce.

 


Důležité: V tomto návodu jsou jednotlivé údaje v souřadnicích oddělené mezerou pro větší přehlednost a toto oddělování se doporučuje i v praxi při zapisování nebo hlášení. Nicméně pokud budete MGRS souřadnice zadávat do jakýchkoliv přístrojů, musí se psát bez mezer, bez diakritiky a vše velkým písmem. (Příklad - 10SGJ0683244683)


Zkrácené formáty pro méně přesné určení polohy

MGRS formát je navržen tak, aby podporoval měření polohy s přesností od 1m až do 10km.
Nižší přesnosti docílíte jednoduše zkrácením hodnot v souřadnicích

Příklad:
10S GJ 06832 44683 - přesnost polohy na 1 metr čtvereční
10S GJ 0683   4468    - přesnost polohy na 10 metrů čtverečních

10S GJ 068     446      - přesnost polohy na 100 metrů čtverečních
10S GJ 06       44        - přesnost polohy na 1000 metrů čtverečních
10S GJ 0         4          - přesnost polohy na 10 000 metrů čtverečních
10S GJ                                   - přesnost polohy na 100 000 metrů čtverečních

Pozor! Při zkracování formátů se může lehce stát, že uděláte chybu. Případné posunutí čísla doleva nebo doprava má pak za výsledek úplně jinou pozici.

Pozor! - Zkracování není zaokrouhlování!

--- 

Pokud jsou všechny souřadnice, se kterými pracujete ve stejném 100 000m2 čtverci, je možné odebrat označení gridové zóny i ID kód 100 000m2 čtverce.

Příklad:
06832 44683   - přesnost polohy na 1 metr čtvereční
0683   4468     - přesnost polohy na 10 metrů čtverečních

068     446       - přesnost polohy na 100 metrů čtverečních
06       44         - přesnost polohy na 1000 metrů čtverečních
0         4           - přesnost polohy na 10 000 metrů čtverečních

Zdroj: maptools.com


>> Online MGRS Mapa <<